ویسکوز

ویسکوز

بر خلاف تصور عمومی ، الیاف ویسکوز الیافی هستند که پایه طبیعی دارند و مانند پنبه و کتان ، گیاهی (سلولزی) هستند. تنها تفاوتی که می توان به الیاف ویسکوز (ریون) نسبت به پنبه و پارچه نسبت داد این است که این الیاف مانند کاغذی هستند که در آن چوب درخت ابتدا خمیر می شود و سپس در فرآیند محصول نهایی که همان کاغذ است تولید می شود. بودن؛ این الیاف دقیقاً همینگونه هستند

labelia- طراحی شده توسط روز فیلم