شلوار

توضیح شلوار:
تیپ لاکرا، وورتکس اندونزی

labelia- طراحی شده توسط روز فیلم